• تبلیغات از طریق پیام کوتاه مستقیم و بدون واسطه است و می توانید مطمئن باشید پیام شما حتما به دست مخاطب می رسد .
  • تبلیغ از این طریق نیاز به بسترسازی گسترده، سخت افزار یا طراحی پیچیده و زمان بر ندارد.
  • از طریق پیام کوتاه در یک زمان می توانید به افراد زیادی پیام تبلیغی فرستاد.
  • با استفاده از سیستم مدیریتی (سامانه پیامکی) می توانید آمار کامل و دقیقی از میزان تبلیغات خود از طریق پیامک در اختیار داشته باشید.
  • سیستم پیام کوتاه دو طرفه است و می توانید بازخورد مشتریان خود را از محصول و پیامک خود با طرح یک سوال به آسانی بدست بیاورید.
  • سیستم پیام کوتاه 24 ساعته است و در هرزمان می توان نسبت به استفاده از آن اقدام نمود